کارشناسی گرافیک – تصویرسازی

درباره رشته

تصویر واژه ای است که از گذشته تا امروز به انسان جهت ارتباط برقرار کردن کمک کرده است. آنچه بسیار اهمیت دارد این است که در گذشته و حال تصویر همواره در ارتباط با آموزش نقش کلیدی داشته و به واسطه اهمیت آن افراد به خلق تصاویر پرداخته اند تصویرسازی هنر برقراری ارتباط بین متن و تصویر است. تا هنرمند تصویرگر همواره راوی تصویری متن با پیام باشد. هدف کلی از یادگیری این رشته آشنایی با انواع شیوه های تصویر سازی و کسب مهارتهای لازم عملی آن با تخصص های مختلف می باشد.

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان
  • طراحی و اجرای تصویر سازی کتاب
  • پطراحی و ساخت تکنیکهای کاربردی در تصویر سازی
  • طراحی و ساخت ماکت و شناخت مواد در حیطه تصویرسازی
  • استفاده از نرم افزارهای تصویرسازی • طراحی و شناخت گرافیک تصویر سازی
مشاغل قابل احراز

رشته هاکارشناسی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.