کاردانی سینما – تهیه و تولید فیلم

درباره رشته

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان
  • توانایی برنامه ریزی امور تولید فیلم
  • شناخت مواد خام و کاربرد انها
  • رعایت اصول ایمنی در تهیه و تولید فیلم
  • شناخت اصول فیلم برداری – توانایی ایجاد جلوه های ویژه
  • توانایی کار در لابراتوار و تجهیزات در زمینه جلوه های ویژه
  • شناخت سیستمهای تولید فیلم
مشاغل قابل احراز

رشته هاکاردانی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.