نشانی:

  • تبریز، زعفرانیه، میدان شبنم، ابتدای 24 متری شبنم، مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر الف
  • ۳۳۸۷۷۰۹۱ (۰۴۱)
  •  تبریز،  بلوار 29 بهمن، مجتمع فرهنگی هنری تبریز، موسسه فرهنگی هنری الف
  • ۳۳۳۳۰۶۰۰ (۰۴۱)

ایمیل: info@alefsite.ir